آخرين خبر ها را از نهاد نمايندگي دانشگاه پيام نور استان گلستان پيگيري كنيد

دانشگاه شهيد بهشتي بدون آزمون دانشجوي ارشد و دكتري مي‌پذيرد
دانشگاه شهيد بهشتي از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي پيوسته و از بين دانشجويان نيم سال آخر كارشناسي ارشد در 40 رشته دكتري، دانشجو مي‌پذيرد.
دانشگاه شهيد بهشتي براي سال تحصيلي 92-91 در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري بدون آزمون دانشجو مي‌پذيرد.

به گزارش ايسنا، دانشگاه شهيد بهشتي از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي پيوسته و از بين دانشجويان نيم سال آخر كارشناسي ارشد در 40 رشته دكتري، دانشجو مي‌پذيرد.

متقاضيان تا 15 خرداد مهلت دارند تا از طريق سايت دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به ثبت‌نام و ارسال مدارك خود اقدام كنند.

متقاضيان دوره دكتري علاوه بر داشتن شرايط عمومي، بايد حداقل يكي از شرايط دارا بودن حداقل ميانگين 17 (بدون پايان نامه) در مقطع ارشد و حداقل دو مقاله در مجلات علمي پژوهشي نمايه شده معتبر ملي و بين‌المللي و دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد با معرفي معاون دانشجويي وزارت علوم را داشته باشند.

در دوره كارشناسي ارشد نيز دانشگاه مي تواند حداقل يك نفر و حداكثر 20درصد از ظرفيت پذيرش هر يك از رشته هاي دوره بالاتر موجود را به دانشجويان ممتاز دوره پايين تر اختصاص دهد.

شرايط لازم براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد عبارتند از: رتبه هاي اول تا 15 مرحله نهايي المپيادهاي علمي كشور، دانشجويان نمونه كشوري، رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهايي جشنواره بين المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي، نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين‌المللي، رتبه اول كشوري.

همچنين متقاضيان اين دوره بايد حداقل ميانگين كل دوره كارشناسي 16 و بيش از يك سال از فراغت از تحصيل وي نگذشته باشد.


نویسنده : محسن عسگري
تاریخ : سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱